Notum AS har vært engasjert av NCE Tourism Fjord Norway til å være med i Prosjektet Kystpilegrimsleia.  Hovedoppgaven for oss har vært å legge til rette for / pakketere turer for reisende langs denne spennende leia. 

Kystpilegrimsleia KPL – er et samarbeid mellom 5 fylkeskommuner, Riksantikvaren, 4 Bispedømmer og reiselivet. 

KPL starter i Egersund og følger kysten av Norge til Trondheim og Nidaros.  Hellige steder og kulturminner ligger som perler på en snor langs leia og forteller en viktig historie om kystkultur, levekår og kristningen av landet vårt.  Vi møter legender og helgener, kristenkongene Håkon den Gode,  Olav Trygvason og Olav Haraldsson, tingsteder, gamle steinkors, kirker m.m. Vi får ta del i historien som har vært med på å forme oss og landet vårt de siste tusen år. 

Som for 1000 år siden er det lettest å reise leia dersom man har egen båt. Langs mange strekninger er gamle båtruter lagt ned til fordel for undersjøiske tuneller og broer. Mye av leia må derfor reises med landtransport, men man får allikevel oppleve den spektakulære kysten