Lysefjorden mottok merket som Bærekraftig Reisemål våren 2018. Notum AS gratulerer med denne utnevnelsen, og er stolt av å ha vært med å bidra i starten på dette i 2014. Stafettpinnen ble gitt videre til Lysefjorden Utvikling i 2015, som fullførte nå i 2018.

Lysefjord Utvikling er prosjekteier.  Daglig Leder i Notum var med i starten som prosjektleder for Fase 1 på å oppnå merkingen som Bærekraftig Reisemål.

Utdrag fra Innovasjon Norge:

Merket for Bærekraftig reisemåler et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.

Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.

Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.

Notum-Aug14Lysefj